Raus Planterings skola i Helsingborg

Språket är nyckeln för barns utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss utvecklar eleverna ett rikt språk som öppnar möjligheter för hela livet. Kunskapsutveckling förutsätter att elever har ett rikt och utvecklat språk – därför är språkutvecklingen ett prioriterat område i vårt skolområde. Vi strävar efter att utveckla barnens ordförråd maximalt så att de kan argumentera för sin sak och verka i framtidens komplexa samhälle.