Du som förälder

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv. Det är du som är "expert" på ditt barn och det är därför självklart för oss att rådfråga och samarbeta med dig.

Vi möter dig och din familj utifrån era förutsättningar och engagerar oss i det du tycker är viktigt för ditt barn. Här finns en social gemenskap där du som förälder är en självklar del tillsammans med ditt barn.

Vi erbjuder dig och ditt barn:

  • Besök på skolan: Ni föräldrar är alltid välkomna till skolan. Ring gärna innan så ni vet att vi finns på plats.
  • Veckobrev/månadsbrev/bloggar/kalender: Alla grupper på skolan informerar fortlöpande om den dagliga verksamheten. Denna information kan se lite olika ut beroende på barnets ålder.
  • Föräldramöte: Föräldramöte erbjuds oftast en gång per läsår.
  • Utvecklingssamtal: Utvecklingssamtal har ni tillsammans med ert barn och pedagog minst en gång per termin.
  • Föräldrakväll: Vi bjuder in föräldrarna till varje läsår till gemensamma aktiviteter.

På skolan har vi ett Spec-team som består av specialpedagog speciallärare.
Stödet kan se ut på lite olika sätt beroende på vilka behov som finns. Det kan vara enskilt arbete, arbete i mindre grupp eller i klass med någon från vuxen.