Kontakt

Raus Planterings skola
Östra Tallgatan 10
252 29 Helsingborg

Expeditionen

Expeditionen är öppen måndag–torsdag klockan 8–12.

Irene Hitchcock, skolassistent
E-post: irene.hitchcock@helsingborg.se
Telefon: 042-10 64 82

Janne Bengtsson, vaktmästare
Mobil: 0702-10 70 45

Skolledning

Catarina Karvonen, rektor
E-post: catarina.karvonen@helsingborg.se
Telefon: 042-10 74 20

Gunilla Bosson, biträdande rektor
E-post: gunilla.bosson@helsingborg.se
Telefon: 072-188 55 06

Fritidshem

Telefon: 042-10 67 57

Arbetslag F-1
Telefon: 070-817 54 87

Arbetslag 2–3
Telefon 070-817 54 98

Arbetslag 4–6
Telefon: 070-817 54 89