Om oss

Språket är nyckeln för barns utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Hos oss utvecklar eleverna ett rikt språk som öppnar möjligheter för hela livet.

Informationssamhället ställer stora krav på förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift så att man blir hörd och kan göra sig förstådd. Kunskapsutveckling förutsätter att elever har ett rikt och utvecklat språk. Därför är språkutvecklingen prioriterad hos oss. Vi strävar efter att utveckla elevernas ordförråd så att de kan argumentera för sin sak och verka i framtiden.

Vi följer eleverna i 12 år

Barn och ungdomar i förskola och skola ska ges möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter samt uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Det gör vi i en organiserad verksamhet där vi följer barnen från 1-12 års ålder.

Det pedagogiska arbetet planeras individuellt utifrån förutsättningar, önskningar och behov. Med engagemang och glädje möts barnen av personal med hög kompetens. Arbetet organiseras så att man utnyttjar varje pedagogs specialkunskaper för att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar.