Bibliotek

Vårt bibliotek har en aktiv roll i det språkfrämjande arbetet i skolan och i områdets förskolor. Du hittar den mitt i skolan.

Alla klasser besöker biblioteket varannan vecka och får tips om böcker och bokprat. Bibliotekarien samarbetar också med pedagogerna om källkritik, författarbesök och läsningens betydelse.