Bibliotek

Vårt bibliotek har en aktiv roll i det språkfrämjande arbetet i skolan och i områdets förskolor. Du hittar det mitt i skolan.

Alla klasser besöker biblioteket varannan vecka och får tips om böcker och bokprat. Bibliotekarien samarbetar också med pedagogerna om källkritik, författarbesök och läsningens betydelse.

Öppettider

Vi har öppet på onsdagar 13–16. Då är även allmänheten välkommen hit.

Kontakt

Eva Nestenius, bibliotekarie
Telefon: 042-10 67 46