Litteraturpedagog

Litteraturpedagogen är en del av vårt arbete med läsning av skönlitterära böcker, boksamtal och sagoberättande för barnen.

Inom vårt skolområde har vi en litteraturpedagog anställd som både arbetar med våra elever från förskoleklassen till och med årskurs 3 och med barnen på Raus Planterings samtliga förskolor.

Genom noga utvalda böcker, samtal och sagor hjälper vi barnen att:

  • få ett rikare och mer nyanserat språk
  • få en god social och empatisk utveckling
  • få större möjligheter att klara av att läsa olika sorters texter