search error_outline

Plantioteket – digitalt bibliotek

Plantioteket är vår skolas digitala bibliotek där vem som helst kan låna hem böcker i form av ljudfiler och texter.

På vår skola är man författare redan vid 6 års ålder.

Via twitter fick pedagogen Eva Levin kontakt med en IT-pedagog från Årstaskolan som hade startat ett eget digitalt bibliotek. När man drog igång ett pilotprojekt för fler liknande digitala bibliotek i Sverige blev Raus Planterings skola en av fem skolor som fick chansen att vara med.

IKT, språk och läs- och skrivinlärning

Biblioteket är på riktigt. Här finns författarpresentationer, ljudböcker, kategoriseringar av böckerna och möjligheter till att kommentera. Det här projektet har gett eleverna mycket större möjligheter att bearbeta och utveckla sina texter berättar Eva Levin.
– När eleverna har läst in sitt material har de själva sett hur de skulle kunna förbättra och utveckla det de har skrivit. Alla har varit engagerade och verkligen velat göra sitt bästa med sin bok.
Böckerna har de läst in via dator eller I-pad, genom appen Bookcreator. Förutom att skriva böckerna och läsa in dem har de också gjort bilder, fotograferat och illustrerat sina verk. Flertalet böcker finns också på olika språk.

Ipads, appar och datorer har varit ett naturligt verktyg för eleverna. Fokus har varit att arbeta med sina verk och göra dem så bra som möjligt.
– Projektet är mycket utvecklande för elevernas läs- och skrivinlärning och de utvecklar sitt språk och sin förmåga att uttrycka sig både i tal, text och bild, fortsätter Eva. Dessutom får eleverna på köpet kunskap om upphovsrätt och ”netikett”.

Stolta och nöjda författare

Författarna är stolta över sitt arbete och tycker att det är roligt både att få skriva och illustrera sina böcker. Författarna arbetar träget vidare och de är mycket produktiva, de skriver minst två böcker per läsår.

Nu är du väl också nyfiken på Plantioteket? Välkommen till Plantiotekets hemsida.