search error_outline

Profil

Hos oss på Raus Planterings skola kan eleverna välja profilämne.

Tillsammans arbetar vi med att sätta upp en föreställning per år – en process som sträcker sig över hela läsåret. Eleverna får välja ett av våra profilämne och sedan arbetar vi årskursöverskridande med dessa ämnen. Vi övar in sånger, danser och dialog. Skapar rekvisita, kostymer och grafiskt material – allt för att skapa en så trevlig föreställning som möjligt!

Våra profilämnen har alla skapandet som gemensam nämnare. I skapandet möter eleverna nya sidor av sig själva. De lär sig att våga tänka utanför boxen, vara kreativa och hitta lösningar när de stöter på problem. Eleverna får även möjlighet att stå inför en publik, känna på processen i ett repetitionsarbete och testa hur det är att skapa något utifrån sin fantasi. På Raus Planterings skola tror vi på fantasin som superkraft!