Samarbetsdagar

Arbete med värdegrunden sker löpande i klasserna men några gånger per läsår blandar vi barnen på skolan och träffas i åldersintegrerade grupper, samarbetsgrupper.

Samarbetet mellan årskurserna bygger på att lära känna varandra och skapa trygghet mellan eleverna. Eleverna får lära känna varandra över årskurserna, vilket skapar både ansvar, trygghet, utveckling och framgång.

De äldsta eleverna i varje grupp har, tillsammans med en pedagog, ett huvudansvar för att arbetet ska fungera bra. Samarbete mellan årskurser bygger gemenskap.