Vägledd läsning

På Raus planterings skola arbetar vi med språkutveckling på en rad olika sätt. Metoden "Vägledd läsning" har vår skola bland annat varit pionjär med i Sverige. Nu är det ett väl inarbetat arbetssätt hos våra pedagoger.

Vi på Raus Planterings skola har valt att dela in alla våra elever från årskurs 1 till och med årskurs 6 i grupper där eleverna ligger på samma LUS-punkt. Detta betyder att eleverna i en läsgrupp har kommit lika långt i sin läsutveckling.

Fokus ligger på att läsa och samtala, att få eleverna att hela tiden läsa med förståelse och kunna läsa mellan raderna. Kunskapsmätning sker genom LUS läsutvecklingsschema, som är ett tydligt redskap för både barnen och föräldrarna. Vi läser med varje grupp i 30 minuter och detta görs två gånger i veckan.

Man ska tränga in i texten genom diskussion med hjälp av lärarens stöd och uppmuntran. Detta sätt att undervisa skiljer sig från gemensam läsning i stor klass och självständig läsning på så vis att barnen visserligen läser texten själva men denna teknik ger betydligt med stöd och struktur än självständig läsning.

Lärarens roll är avgörande. Läraren väljer texten, presenterar den och vägleder barnen medan de samtalar, diskuterar och läser. De bearbetar sig igenom den och tar varje tillfälle att öva läsförståelse. Barnen lär sig inte bara att läsa utan de lär sig också att bearbeta och förstå vad deläser.

Vad utvecklar barnen?

En lärare som använder sig av Vägledd läsning hjälper barnen att utveckla:

  • Intresse, nyfikenhet och glädje att läsa
  • Rätt tillvägagångssätt för att få ut betydelsen i texten, kunna läsa mellan raderna
  • Läsförståelse för att kunna påverkas av språket och textens innehåll

Bakgrund

Metoden ”Guided reading” kommer ursprungligen från Nya Zeeland. En lärare på vår skola, Boel Blomberg, var på Nya Zeeland och arbetade som volontär i olika skolor. Hon såg då denna läsinlärningsmodell och upptäckte att den verkligen fungerade.

När hon kom tillbaka till Sverige kontaktade hon läromedelsförlag och till slut ”nappade” ett förlag. Detta blev det arbetsmaterial som kallas ”Kiwi-böcker”. Boel utbildade oss på skolan och vi startade med arbetssättet långt innan ”Kiwi-böckerna” var tryckta. Vägledd läsning kan göras med vilken bok som helst, viktigt är dock att eleverna har en bok var.