Råd och stöd

På Raus Planterings skola får ditt barn möjlighet att växa både kunskapsmässigt, socialt och personligt. Vi jobbar varje dag med målet att alla barn ska lämna skolan med gott självförtroende och goda kunskaper för fortsatta studier.