Råd och stöd

På Raus Planterings skola har vi en skolsköterska och skolkurator som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Om eleverna behöver hjälp med läxorna erbjuder vi läxhjälp. Vi har även specialpedagoger som hjälper elever som behöver särskilt stöd.