Elevhälsa

Skolans uppgift är att ge alla elever förutsättningar till att utvecklas och må bra, så att eleverna kan nå sina mål i utbildningen.

I våra kommunala skolor finns alltid ett antal stödfunktioner som hjälper skolan i sitt arbete med eleverna. Vilka våra stödfunktioner är och vilka uppgifter de har kan du läsa mer om här.

Skolsköterska

Sandra
Skicka e-post
0708-694210

Skolkurator

Vår skolkurator Anna Högberg är på skolan på tisdagar. Du som är förälder till elev på Raus Planterings skola kan alltid ta kontakt med Anna när det gäller ditt barn, skolsituationen eller sådant som du funderar på som förälder.

Anna Högberg
Skicka e-post
042-103732