Specialundervisning

Vi arbetar för att alla elever ska nå sina kunskapsmål så långt det är möjligt.

Varje läsår stämmer vi av elevernas kunskaper i matematik, svenska/sva och ämnesbegrepp. Tillsammans med specialpedagog eller speciallärare analyserar vi resultaten. Resultaten använder vi som ett stöd när vi planerar undervisningen för den enskilda eleven, för klassen och för skolan.