Studiestöd

På skolan har eleverna i år 4-6 möjlighet att göra sina läxor två eftermiddagar i veckan. Studiehjälp innebär också att eleverna kan arbeta med ämnen som de behöver komma ifatt med, vill jobba vidare med eller är särskilt intresserade av. På studiehjälpen finns alltid personal från skolan som är redo stt hjälpa dig.