Studiestöd

På skolan har eleverna i år 4-6 möjlighet att göra sina läxor två eftermiddagar i veckan. Studiehjälp innebär också att eleverna kan arbeta med ämnen som de behöver komma ifatt med, vill jobba vidare med eller är särskilt intresserade av.