Fritidshem

På Raus Planterings skola finns skolbarnomsorg, fritidshem där barn mellan 6-12 år är välkomna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Här kan de delta i aktiviteter, leka med kompisar eller ta det lugnt. I området finns även en fritidsgård dit äldre elever ibland kan gå efter skolan för olika aktiviteter.

Vår verksamhet är indelad i två avdelningar, Lilla Fritids och Stora Fritids. Lilla Fritids för årskurs F-1 håller till inne i skolans lokaler. Stora Fritids för årskurs 2-6 håller till i den Röda Paviljongen.
Genom lek och varierande aktiviteter försöker vi skapa god kamratanda som ger många goda skratt och trevliga stunder. Inne på Lilla och Stora Fritids har vi mycket fri lek men erbjuder även planerade aktiviteter utifrån barnens egna önskemål. Populära aktiviteter är till exempel bakning, dans, lekar och skapande verksamhet som att måla och sy.

Fritidsgården Viktoriahuset

På Planteringen ligger Viktoriahuset som är ett hus med många möjligheter. Vi arbetar för att fylla huset med verksamhet för barn och ungdomar men även för alla boende på Planteringen. Varje vecka gör vi ett veckoschema där vi erbjuder aktiviteter varje vecka. Ungdomarna kan skapa i olika material, utöva och prova på olika idrotter, spela biljard, tv-spel och olika sällskapsspel

Adress och telefonnummer:
Viktoriahuset
Västra Fridhemsgatan
Telefon: 042 -10 72 83