Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Plantioteket, vårt digitala bibliotek

Vi satsar mycket på språk och läsförståelse. Hos oss skriver eleverna berättelser och texter precis som på andra skolor. Skillnaden är att här får eleverna också publicera sina egna böcker i skolans digitala bibliotek – Plantioteket. På vår skola är man författare redan vid 6 års ålder.

Vi har profiltid

Varje vecka har eleverna i år 4-6 profiltid. Tillsammans arbetar vi med att skapa en föreställning. Eleverna får välja mellan olika ämnen som alla främjar skapande och kreativitet. Under vår profiltid är det bara fantasin som sätter gränser.

Genrepedagogik

Sedan 2010 arbetar alla på skolan, från förskoleklass till år 6 med med genrepedagogik i alla ämnen. Genrepedagogiken är en språkutvecklande metod som handlar om att lärarna medvetet lär ut hur text och språk ser ut i olika sammanhang, att eleverna lär sig om språket samtidigt som de lär om ämnesområdet som de arbetar med. När eleverna läser ett ämne tillägnar de sig även kunskaper om hur språket är uppbyggt och vad för sorts text som de möter. Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Genom att arbeta med genrepedagogiken ger vi eleverna möjligheten att äga språket och därmed också äga kunskapen.