Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över sin skolgång och vad som händer på vår skolan. På Raus Planterings skola har vi elevråd som aktivt arbetar för att förbättra den fysiska och psykosociala miljön.

Alla klasser har klassråd med jämna mellanrum där elever och lärare pratar om både vad som händer i klassen och i skolan. Därefter tar elevrådsrepresentanterna med klassens synpunkter till elevrådet där detta diskuteras.

Vi har även matråd där elever och personal träffar skolmåltidspersonal för att samtala om ämnen som rör skolmaten.