Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. På Raus Planterings skola har vi ett elev- och miljöråd. Rådet arbetar aktivt för att förbättra den fysiska och psykosociala miljön.

Vi lägger stor vikt vid fysiska aktiviteter och gärna i grupp för att både få tillfälle till att röra oss mera men också för att vi ska lära känna varandra, både i den egna klassen men också över åldersgränserna. Här är exempel på vad elev- och miljörådet har ordnat på vår skola:

  • Rådet har inspirerat alla klasser till att städa skolgården varje fredag.
  • Rådet arbetar med att hitta på roliga ”månadsutmaningar” till alla klasser på skolan.
  • Rådet arrangerade en fotbollsturnering mellan klasserna på skolan.