Fritidshem

På Raus Planterings skola finns skolbarnomsorg, fritidshem där barn mellan 6–12 år är välkomna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Vår verksamhet är indelad i två avdelningar, Lilla Fritids och Stora Fritids. Lilla Fritids är för de yngre barnen och stora Fritids är för de lite äldre barnen.

Vi strävar efter att alla ska känna trygghet, respekt och glädje. Här har vi tema-aktiviteter, fri lek och planerade aktiviteter. Många av aktiviteterna vi gör är utifrån barnens egna önskemål. Genom lek och varierande aktiviteter försöker vi skapa god kamratanda som ger oss alla många goda skratt, trevliga stunder och nya inlärningsmöjligheter. Vi använder vår skolgård med fotbollsplan och multiarena, Tallskogen och närmiljön i vår verksamhet. Vi gör utflykter på loven både i närmiljön och runt i Skåne. Förutom fritids lokaler har vi även tillgång till vår stora fina idrottshall, Viktoria.