Modersmål

Forskning visar att ju bättre man är på sitt modersmål desto bättre blir även utvecklingen i sitt andra språk, svenska. 

Vi vill därför att alla våra tvåspråkiga elever ska utnyttja möjligheten att utvecklas i sitt modersmål. På vår skola arbetar vi aktivt med nio olika modersmålslärare. Eleverna erbjuds modersmål och många med två språk väljer att delta i modersmålsundervisningen.

Vi tror att då våra elever kommer ut i arbetslivet kommer deras språkliga kompetenser; att de kan minst tre språk, svenska, modersmålet samt engelska, flytande att ge dem fördelar på arbetsmarknaden. Sverige är ett mångkulturellt land och dessa kompetenser lär behövas än mer i framtiden.