Språkutvecklande arbetssätt

På Raus planterings skola arbetar vi med språkutveckling på en rad olika sätt. Metoden "Vägledd läsning" har vår skola bland annat varit pionjär med i Sverige. Nu är det ett väl inarbetat arbetssätt hos våra pedagoger.

Hos oss vill vi utveckla alla elevers språk, både det svenska språket och elevernas eventuella modersmål.  Genrepedagogikens arbetssätt genomsyrar alla ämnen vilket innebär att pedagogerna arbetar parallellt med ämnesinlärning och språkinlärning. Vi anser att det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar.