Språkutvecklande arbetssätt

På Raus planterings skola har vi ett språkutvecklande arbetssätt där språket alltid står i centrum oavsett ämne.

Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen. På Raus Planterings skola står språket därför alltid i centrum.

Hos oss vill vi att alla ska lyckas oavsett modersmål. Genrepedagogikens arbetssätt genomsyrar alla ämnen på Raus Planterings skola. Detta innebär att våra pedagoger arbetar parallellt med språkinlärning och ämnesinlärning. Vi arbetar även språkutvecklande genom Vägledd Läsning, Plantioteket, skolans bibliotek och i samarbetet med vår litteraturpedagog. Läs mer under “Om oss”

På Raus Planterings skola anser vi att det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar.

Modersmål

Forskning visar att ju bättre man är på sitt modersmål desto bättre blir även utvecklingen i sitt andra språk, svenska.

Vi vill därför att alla våra tvåspråkiga elever ska utnyttja möjligheten att utvecklas i sitt modersmål. På vår skola arbetar vi aktivt med nio olika modersmålslärare. Eleverna erbjuds modersmål och många med två språk väljer att delta i modersmålsundervisningen.

Vi tror att då våra elever kommer ut i arbetslivet kommer deras språkliga kompetenser; att de kan minst tre språk, svenska, modersmålet samt engelska, flytande att ge dem fördelar på arbetsmarknaden. Sverige är ett mångkulturellt land och dessa kompetenser lär behövas än mer i framtiden.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet har stor betydelse för många av våra elevers skolframgång.

Vi har därför anställt utbildade studiehandledare som ett redskap till lärandet. Studiehandledningsundervisningen innebär ett tätt samarbete med studiehandledaren och läraren för eleven. Studiehandledaren ger eleven hjälp i de ämnen som vi läser i skolan, förklarar på både svenska och modersmålet det som ska och har undervisats i klassen.