Språkutvecklande arbetssätt

På Raus planterings skola har vi ett språkutvecklande arbetssätt där språket alltid står i centrum oavsett ämne.

Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen. På Raus Planterings skola står språket därför alltid i centrum.

Hos oss vill vi att alla ska lyckas oavsett modersmål. Genrepedagogikens arbetssätt genomsyrar alla ämnen på Raus Planterings skola. Detta innebär att våra pedagoger arbetar parallellt med språkinlärning och ämnesinlärning. Vi arbetar även språkutvecklande genom Vägledd Läsning, Plantioteket, skolans bibliotek och i samarbetet med vår litteraturpedagog. Läs mer under “Om oss”

På Raus Planterings skola anser vi att det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar.