Modersmål

Forskning visar att ju bättre man är på sitt modersmål desto bättre blir även utvecklingen i sitt andra språk, svenska. 

Vi vill därför att alla våra tvåspråkiga elever ska utnyttja möjligheten att utvecklas i sitt modersmål. På vår skola arbetar vi aktivt med nio olika modersmålslärare. Eleverna erbjuds modersmål och många med två språk väljer att delta i modersmålsundervisningen.

Vi tror att då våra elever kommer ut i arbetslivet kommer deras språkliga kompetenser; att de kan minst tre språk, svenska, modersmålet samt engelska, flytande att ge dem fördelar på arbetsmarknaden. Sverige är ett mångkulturellt land och dessa kompetenser lär behövas än mer i framtiden.

Vi erbjuder även studiehandledning för elever som är nyanlända. Det är då samma lärare som eleven möter i modersmålsundervisningen. Studiehandledningsundervisningen innebär ett tätt samarbete med modersmålsläraren och mentorn för eleven. Modersmålsläraren ger eleven hjälp i de ämnen som vi läser i skolan, förklarar på både svenska och modersmålet det som ska och har undervisats i klassen.

Arabiska språklekar

För elever i förskoleklass  med ett aktivt hemspråk i arabiska erbjuder vi även arabiska språklekar. Under språkleken jobbar vi med samma saker som pedagogerna gör på de olika förskolorna. På så sätt får barnen göra samma saker på svenska och arabiska.

Vi börjar varje gång med att läsa en bok och sedan prata om det vi läst. Flera sagor berättar vi även med figurer, då får barnen vara med och berätta. Barnen tycker också mycket om att leka sagorna. Då får de tillfälle att använda sig av alla nya ord de har lärt sig och tränar sig i att prata inför sina kamrater. Vi arbetar mycket med rimord och sånger eftersom det är bra för barnen språkutveckling.