Plantioteket – digitalt bibliotek

Plantioteket är ett digitalt bibliotek där vem som helst kan låna hem böcker i form av ljudfiler och texter.

Böckerna är producerade av eleverna själva. Cirka 110 författare i årskurs 2-6 på skolan har arbetat med Plantioteket. Via twitter fick pedagogen Eva Levin kontakt med en IT-pedagog från Årstaskolan som hade startat ett eget digitalt bibliotek. När man drog igång ett pilotprojekt för fler liknande digitala bibliotek i Sverige blev Raus Planterings skola en av fem skolor som fick chansen att vara med.

IKT, språk och läs- och skrivinlärning

Biblioteket är på riktigt. Här finns författarpresentationer, ljudböcker, kategoriseringar av böckerna och möjligheter till att kommentera. Det här projektet har gett eleverna mycket större möjligheter att bearbeta och utveckla sina texter berättar Eva Levin.

– När eleverna har läst in sitt material har de själva sett hur de skulle kunna förbättra och utveckla det de har skrivit. Alla har varit engagerade och verkligen velat göra sitt bästa med sin bok.

Böckerna har de läst in via dator eller I-pad, genom appen Bookcreator. Förutom att skriva böckerna och läsa in dem har de också gjort bilder, fotograferat och illustrerat sina verk.

Ipads, appar och datorer har varit ett naturligt verktyg för eleverna. Fokus har varit att arbeta med sina verk och göra dem så bra som möjligt.

– Projektet har varit mycket utvecklande för elevernas läs- och skrivinlärning och de har utvecklat sitt språk och sin förmåga att uttrycka sig både i tal, text och bild, fortsätter Eva. Dessutom får eleverna på köpet kunskap om upphovsrätt och ”netikett”.

Eva berättar att de nyligen också satt igång en modersmålslärare att göra böcker och den första boken på arabiska har precis blivit publicerad i biblioteket.

Stolta och nöjda författare

Eleverna är stolta över sitt arbete och tycker att det har varit roligt både att få skriva och illustrera sina böcker.

De flesta eleverna har hitintills en bok publicerad i biblioteket, men en del har hunnit med två som till exempel Filippa som går i 3:an.

– Jag har skrivit två böcker och tycker det är roligt att vi har fått använda vår fantasi så mycket. Jag skulle vilja skriva fler böcker, berättar Filippa.

Magiska dörren

Årskurs 4-6 har arbetat med ett romanprojekt som heter ”Magiska dörren” där de utifrån olika kapitelbeskrivningar fått lära sig att bygga upp sin bok efter en fast struktur. I biblioteket finns därför många böcker med titeln ”Magiska dörren” men ingen är den andra lik.

Ahmad, Minoue och Emmanuella går i 6:an och har arbetat med den Magiska dörren

– Det var svårt när man hakade upp sig, jag fastnade på kapitel 8 men då fick jag ta lite tid på mig att titta på det jag redan skrivit, och sen kom jag igång igen, berättar Ahmad.

Även Emmanuella och Minoue hade fastnat lite på kapitel 8 men Minoue tipsade om att man då kan tänka på sin favoritfilm, t.ex. Hungry Games och hämta lite tips därifrån.

Nu är du väl också nyfiken på Plantioteket? Kanske lite extra nyfiken på Magiska dörren och vad som egentligen händer i kapitel 8. Klicka här för att komma till Plantiotekets hemsida.

Film från pedagogsajten Helsingborg om Plantioteket