Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet har stor betydelse för många av våra elevers skolframgång.

Vi har därför anställt utbildade studiehandledare som ett redskap till lärandet. Studiehandledningsundervisningen innebär ett tätt samarbete med studiehandledaren och läraren för eleven. Studiehandledaren ger eleven hjälp i de ämnen som vi läser i skolan, förklarar på både svenska och modersmålet det som ska och har undervisats i klassen.